28. mei, 2015

Debat - Regulering kickboxen, 'keurmerk voor vechtsportscholen'

"El Otmani Mourad
Maatregel 1: Keurmerk voor vechtsportscholen

Een goed georganiseerde en veilige vechtsport begint op de vechtsportscholen. Voor individuele vechtsportscholen en voor de sector als geheel is het belangrijk dat goede vechtsportscholen zich in dit veld kunnen onderscheiden. Met een keurmerk voor vechtsportscholen is het straks mogelijk om de kwaliteit van vechtsportaanbieders vast te stellen, zodat (potentiële) leden en samenwerkingspartners, belangstellenden en ook de overheid weten met wie zij te maken hebben. Een keurmerk geeft lading aan het gewenste beeld dat we bij een vechtsportschool hebben en worden vechtsportscholen gestimuleerd op een veilige en pedagogisch verantwoorde manier met de betrokken mensen en de sport om te gaan.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 2: Keurmerk voor vechtsportevenementen

Vechtsportevenementen (gala's) zijn openbare evenementen. Bij deze gala’s moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor de sporters, organisatoren en voor het publiek. In een sfeer van sportiviteit en respect voor elkaar. Helaas komt de vechtsportsector zo nu en dan negatief in het nieuws vanwege ongeregeldheden en incidenten, onder andere tijdens vechtsportevenementen. Met een keurmerk voor vechtsportevenementen kan de kwaliteit van de gala’s worden verbeterd. De evenementen worden daarbij beoordeeld op onder andere financiële transparantie, sociale en fysieke veiligheid en medische en paramedische voorzieningen. Het hebben van een keurmerk vergroot de kans dat de gemeente ook daadwerkelijk een vergunning verleent voor het te organiseren vechtsportevenement. Een van de voorwaarden is dat een vechtsportgala plaatsvindt onder auspiciën en toezicht van een erkende full contact vechtsportbond.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 3: Aanstellen van een vechtsportautoriteit

De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en de huidige (zelf)regulering is onvoldoende. Daarom is de sector gebaat bij een centraal orgaan dat regie gaat voeren op de belangrijkste onderwerpen. Met het aanstellen van een vechtsportautoriteit wordt dat mogelijk. De Vechtsport Autoriteit wordt eigenaar van de keurmerken in de sector (voor vechtsportscholen en evenementen (zie maatregel 1 en 2), zet zich in voor de veiligheid van de sporters, houdt toezicht op het licentiesysteem voor stakeholders (zie maatregel 5) en is namens de vechtsportsector de primaire spreekbuis richting de overheid.

De Vechtsport Autoriteit richt zich op sport overstijgende thema’s, die niet door onafhankelijke bonden en/of organisaties kunnen worden ingevuld. Onderwerpen als wedstrijdzaken, topsport en tuchtrechtspraak blijven zo veel mogelijk verantwoordelijkheden van de aangesloten bonden zelf. De Vechtsport Autoriteit is nadrukkelijk geen nieuwe of overkoepelende vechtsportbond.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 4: Bevorderen veiligheid van vechtsporters

Kracht, discipline, doorzettingsvermogen en specifieke technieken zijn belangrijke elementen van full contact vechtsporten. Agressie is dat ook en bij full contact vechtsporten is het van belang dat sporters op de juiste manier met deze agressie (in fysiek, mentaal en emotioneel opzicht) omgaan. Het gaat dus ook om beheersing.

Om die reden is een serie maatregelen ontwikkeld ter bevordering van de veiligheid van de vechtsporter. Het gaat dan onder andere om regels voor minderjarigen (niet slaan en schoppen tegen het hoofd, maximale hoofdbescherming) en het instellen van een medische jaarkeuring voor wedstrijdsporters.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 5: Licentiesysteem voor stakeholders in de vechtsportsector

De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en er zijn vele verschillende partijen actief. Denk aan de vele bonden, verenigingen, organisatoren van vechtsportgala’s, officials, trainers, coaches, vrijwilligers, etc. Er is niet altijd zicht op de kwaliteit van deze personen en de verwachtingen zijn vaak zeer verschillend.

Een licentiesysteem maakt inzichtelijk welke eisen er gesteld worden aan de verschillende stakeholders. Ook wordt zo duidelijk wie er aan de eisen voldoet. Het verhoogt de kwaliteit en bevordert het onderlinge vertrouwen. Het licentiesysteem wordt ingericht voor alle betrokken stakeholders, zoals trainers, officials, promotors, organisatoren en dokters. De Vechtsport Autoriteit (zie maatregel 3) is hiervoor verantwoordelijk.

De licenties worden verstrekt door de aangesloten bonden. Zij zijn verantwoordelijk voor de controle op leden die een licentie aanvragen of verlengen. Deze controle vindt plaats op basis van centraal vastgestelde randvoorwaarden, zoals diploma’s, BIG-registratie, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, etc. Licenties worden jaarlijks opnieuw aangevraagd. Bij uitgifte wordt een fysieke licentie afgegeven in de vorm van een pas. Een belangrijk onderdeel van het licentiesysteem is een eenduidige opleidingsstructuur voor trainers, in lijn met de landelijke opleidingsstructuur in de sport.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 6: Screening vechtsportevenementen door gemeenten

Gemeenten verlenen vergunningen voor evenementen, daarmee worden verstoringen van de openbare orde beperkt en de veiligheid van bezoekers verhoogd. Dit geldt ook voor vechtsportgala’s.

Met de invoering van een vergunningplicht voor vechtsportgala's en de toepassing van de Wet Bibob kunnen gemeenten de aanvrager van de vergunning en de organisatie van het gala screenen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze van bedrijfsvoering, financiering en inzicht in de zakelijke relaties. Ook kunnen gemeenten gebruik maken van een modelvergunning met speciale vergunningvoorschriften, toegesneden op de lokale situatie. Deze voorschriften kunnen betrekking hebben op VIP-tafels, gebruik van alcohol, leeftijd van bezoekers, etc."

El Otmani Mourad