Pamflet: kickboksen verloedert door geruzie

28. apr, 2019

update: 2019

vechtsportautoriteiten, toezicht?! hetzelfde circeltje,

Toen (de onpartijdige) Ernesto Hoost LUCIA RIJKER en Marloes Coenen destijds in het voorlopige bestuur zaten, werd er volop aandacht aan besteed, als ik vragen had kon ik altijd terecht bij ze en nu hoor ik heel weinig van de toezichthouders.

2 toezichthouders zijn promotors, hoe kun je dan nog onpartijdig blijven? en wie heeft deze toezichthouders gekozen en hoe is dat tot stand gekomen? En wat is er met het geld gebeurd wat het ministerie ter beschikking zou stellen, is het uitbetaald, hoe is het besteed en wie beslissen hierover? een paar mannen in een bestuur die gaan over het lot van de vechtsport, raar@

we weten weinig, er is niets veranderd.

N.a.v. Thom Harinck die destijds een brief had geschreven naar het ministerie van sport, zijn deze toezichthouders op vechtsportautoriteiten opgericht, en nu zitten we weer in hetzelfde circeltje,

dit is geen aanval op de huidige Real Fighters (die heel goed werk doet) maar hoe kan het dat de bond WMTA met een merk/logo loopt, wat zo'n beladen negatief, crimineel achtergrond heeft, en ook nog eens op datzelfde gala jureert,?? en dan vraag je je af waarom uitslagen niet kloppen.

Bonden horen belangeloos te zijn, en het kan ook niet zo zijn dat juryleden gesponsord worden door promotors, tegelijkertijd jureren op datzelfde evenement, en het evenement ook nog eens filmen. Ben je een jurylid of een productie bedrijf??? WMTA die ook nog eens jureert op gala's van de 2 promotors de nu toezichthouders zijn, ongelooflijk@

Complete ontevredenheid over de zogenaamde toezichthouders op vechtsportautoriteiten,.

Het circeltje is weer rond, Vechtsportautoriteit, Vechtsportinfo, Huisman, wmta bond, gesponserd door Real Fighters.

er is niets veranderd, het lot van het kickboxen is in de handen van deze alliance.

wie heeft deze leden voor vechtsportautoriteiten benoemd en gekozen? of is het in een achterkamertje gebeurd?

wat is er met het opengestelde budget gebeurd??? is het uitbetaald en hoe besteed??

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aub we willen transparantie en duidelijkheid.

28. mei, 2015

"El Otmani Mourad
Maatregel 1: Keurmerk voor vechtsportscholen

Een goed georganiseerde en veilige vechtsport begint op de vechtsportscholen. Voor individuele vechtsportscholen en voor de sector als geheel is het belangrijk dat goede vechtsportscholen zich in dit veld kunnen onderscheiden. Met een keurmerk voor vechtsportscholen is het straks mogelijk om de kwaliteit van vechtsportaanbieders vast te stellen, zodat (potentiële) leden en samenwerkingspartners, belangstellenden en ook de overheid weten met wie zij te maken hebben. Een keurmerk geeft lading aan het gewenste beeld dat we bij een vechtsportschool hebben en worden vechtsportscholen gestimuleerd op een veilige en pedagogisch verantwoorde manier met de betrokken mensen en de sport om te gaan.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 2: Keurmerk voor vechtsportevenementen

Vechtsportevenementen (gala's) zijn openbare evenementen. Bij deze gala’s moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor de sporters, organisatoren en voor het publiek. In een sfeer van sportiviteit en respect voor elkaar. Helaas komt de vechtsportsector zo nu en dan negatief in het nieuws vanwege ongeregeldheden en incidenten, onder andere tijdens vechtsportevenementen. Met een keurmerk voor vechtsportevenementen kan de kwaliteit van de gala’s worden verbeterd. De evenementen worden daarbij beoordeeld op onder andere financiële transparantie, sociale en fysieke veiligheid en medische en paramedische voorzieningen. Het hebben van een keurmerk vergroot de kans dat de gemeente ook daadwerkelijk een vergunning verleent voor het te organiseren vechtsportevenement. Een van de voorwaarden is dat een vechtsportgala plaatsvindt onder auspiciën en toezicht van een erkende full contact vechtsportbond.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 3: Aanstellen van een vechtsportautoriteit

De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en de huidige (zelf)regulering is onvoldoende. Daarom is de sector gebaat bij een centraal orgaan dat regie gaat voeren op de belangrijkste onderwerpen. Met het aanstellen van een vechtsportautoriteit wordt dat mogelijk. De Vechtsport Autoriteit wordt eigenaar van de keurmerken in de sector (voor vechtsportscholen en evenementen (zie maatregel 1 en 2), zet zich in voor de veiligheid van de sporters, houdt toezicht op het licentiesysteem voor stakeholders (zie maatregel 5) en is namens de vechtsportsector de primaire spreekbuis richting de overheid.

De Vechtsport Autoriteit richt zich op sport overstijgende thema’s, die niet door onafhankelijke bonden en/of organisaties kunnen worden ingevuld. Onderwerpen als wedstrijdzaken, topsport en tuchtrechtspraak blijven zo veel mogelijk verantwoordelijkheden van de aangesloten bonden zelf. De Vechtsport Autoriteit is nadrukkelijk geen nieuwe of overkoepelende vechtsportbond.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 4: Bevorderen veiligheid van vechtsporters

Kracht, discipline, doorzettingsvermogen en specifieke technieken zijn belangrijke elementen van full contact vechtsporten. Agressie is dat ook en bij full contact vechtsporten is het van belang dat sporters op de juiste manier met deze agressie (in fysiek, mentaal en emotioneel opzicht) omgaan. Het gaat dus ook om beheersing.

Om die reden is een serie maatregelen ontwikkeld ter bevordering van de veiligheid van de vechtsporter. Het gaat dan onder andere om regels voor minderjarigen (niet slaan en schoppen tegen het hoofd, maximale hoofdbescherming) en het instellen van een medische jaarkeuring voor wedstrijdsporters.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 5: Licentiesysteem voor stakeholders in de vechtsportsector

De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en er zijn vele verschillende partijen actief. Denk aan de vele bonden, verenigingen, organisatoren van vechtsportgala’s, officials, trainers, coaches, vrijwilligers, etc. Er is niet altijd zicht op de kwaliteit van deze personen en de verwachtingen zijn vaak zeer verschillend.

Een licentiesysteem maakt inzichtelijk welke eisen er gesteld worden aan de verschillende stakeholders. Ook wordt zo duidelijk wie er aan de eisen voldoet. Het verhoogt de kwaliteit en bevordert het onderlinge vertrouwen. Het licentiesysteem wordt ingericht voor alle betrokken stakeholders, zoals trainers, officials, promotors, organisatoren en dokters. De Vechtsport Autoriteit (zie maatregel 3) is hiervoor verantwoordelijk.

De licenties worden verstrekt door de aangesloten bonden. Zij zijn verantwoordelijk voor de controle op leden die een licentie aanvragen of verlengen. Deze controle vindt plaats op basis van centraal vastgestelde randvoorwaarden, zoals diploma’s, BIG-registratie, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, etc. Licenties worden jaarlijks opnieuw aangevraagd. Bij uitgifte wordt een fysieke licentie afgegeven in de vorm van een pas. Een belangrijk onderdeel van het licentiesysteem is een eenduidige opleidingsstructuur voor trainers, in lijn met de landelijke opleidingsstructuur in de sport.

In bijgevoegde pdf vindt u een uitgebreide beschrijving van de maatregel.

Maatregel 6: Screening vechtsportevenementen door gemeenten

Gemeenten verlenen vergunningen voor evenementen, daarmee worden verstoringen van de openbare orde beperkt en de veiligheid van bezoekers verhoogd. Dit geldt ook voor vechtsportgala’s.

Met de invoering van een vergunningplicht voor vechtsportgala's en de toepassing van de Wet Bibob kunnen gemeenten de aanvrager van de vergunning en de organisatie van het gala screenen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze van bedrijfsvoering, financiering en inzicht in de zakelijke relaties. Ook kunnen gemeenten gebruik maken van een modelvergunning met speciale vergunningvoorschriften, toegesneden op de lokale situatie. Deze voorschriften kunnen betrekking hebben op VIP-tafels, gebruik van alcohol, leeftijd van bezoekers, etc."

El Otmani Mourad
18. mei, 2015

"Naar aanleiding van dit artikel heb ik zojuist Ernesto Hoost gesproken over een recent verslag hierover, kijken hoe het er aan toe gaat,

Binnenkort gaat mevr. Schippers, Ministerie van Sport samen met VECHTSPORT AUTORITEITEN, wat een overkoepelende organisatie is, een team vormen en er samen voor zorgen, dat evenementen soepel verlopen, doordat er nu veel kleine bonden zijn die allemaal de macht hebben ben ik blij dat hier verandering in gaat komen.

de update is dat , voorlopig zijn als hoofd gekozen, Ernesto Hoost Lucia Rijker, en Marloes Coenen, zij zullen vanuit een stuurgroep 'De Vechtsport autoriteiten' gaan leiden.,
Mevr. Schippers van Ministerie van sport komt volgende maand naar de gym, en Hoost zal daar ook aanwezig zijn om ontevredenheden te bespreken en wat kickbox demonstraties te tonen,

Omdat Schippers heel nieuwsgierig is naar de ontevredenheden over de bonden, zal Hoost, ook namens mij, de fansite, haar vertellen wat ik ervaar op gala's,

Ik heb een tijd geleden op FB een lange discussie gevoerd met fans over ontevredenheden in bonden, en ons verzoek, die ik ook heb neer gelegd bij Hoost is dat we willen dat de leden v.d. bond worden gescreend, en of ze wel bekwaam zijn om te oordelen over kickboxen. Een ander verzoek van ons is dat er voormalige kickbox kampioenen in de jury komen, minstens één per evenement!

Dit zal aan Schippers worden verteld en hopelijk gaat er snel iets veranderen, zodat VECHTSPORT AUTORITEITEN toezicht gaat houden op de bonden,"

Ernesto Hoost
5. mrt, 2015

Betere regulering vechtsporten

19. feb, 2015

Pamflet: kickboksen verloedert door geruzie

Het Nederlandse kickboksen verkeert in een diepe crisis. Dat schrijven vertegenwoordigers van de vechtsportwereld in een pamflet dat ze vandaag openbaar maken.

Door: Menno van Dongen 17 februari 2015, 23:39 21
De auteurs zijn oud-wereldkampioen Fred Royers, voormalig kickbokstrainer Thom Harinck en Ibrahim Wijbenga, CDA-gemeenteraadslid en ex-kickbokser. Ze pleiten voor maatregelen 'om de verloedering van onze sport tegen te gaan'.

Wantrouwen en conflicten
Het doet pijn om te zien hoe de sport afglijdt

Tom Harinck, kickbokstrainer
Nederland grossierde lang in kampioenen. 'Dat is in een paar jaar tijd vergane glorie geworden', staat in het pamflet. Harinck: 'Het doet pijn om te zien hoe de sport afglijdt.'

Doordat de overheid zich al jaren laks opstelt, is volgens de auteurs een vacuüm ontstaan waarin iedereen doet waarin hij zin heeft. Er zijn meer dan tien kickboksbonden, met eigen kampioenschappen en eigen regels. Dat hangt samen met onderling geruzie en commerciële belangen: een NK trekt meer publiek dan een 'gewoon' gala.

Wantrouwen en conflicten zijn aan de orde van de dag. Alleen een onafhankelijke derde met gezag kan afdwingen dat de sector zich verenigt, stelt Harinck. 'Als we zo verder gaan, is er over drie jaar nog niks opgelost. Minister Schippers van Sport moet zorgen dat er één sterke bond komt, met bestuurders die verstand van zaken hebben. Wie niet wil meedoen, rot maar op.'

Oplossing
We willen de boel graag bij elkaar houden en zoeken een oplossing die breed wordt gedeeld

Woordvoerder van NOC*NSF
In antwoorden op Kamervragen verwijst Schippers steevast naar een overlegorgaan van sportkoepel NOC*NSF, bestuurders en vechtsportorganisaties. Hun gesprekken hadden in de zomer van 2014 tot concrete oplossingen moeten leiden, maar dat is nog niet gelukt. Wel is een tijdelijke toezichthouder opgericht, de Vechtsportautoriteit.

Een woordvoerder van NOC*NSF geeft toe dat de planning te optimistisch was. 'We willen de boel graag bij elkaar houden en zoeken een oplossing die breed wordt gedeeld. Dat is beter dan snel iets regelen met een kleine groep, terwijl daarbuiten misstanden blijven bestaan. Machtsvertoon is dus niet de oplossing.'

Geen erkende topsport
Ik denk weleens: het interesseert ze niet dat de sport ten onder gaat. Ze kijken alleen naar de openbare orde, ze weren vechtsportgala's omdat er misdadigers in het publiek zitten

Fred Royers, voormalig wereldkampioen kickboksen
NOC*NSF en Schippers maken zich er te makkelijk vanaf, vindt voormalig wereldkampioen Fred Royers. Hij vermoedt dat de overheid bewust afstand houdt, omdat kickboksen wordt geassocieerd met criminaliteit. 'Ik denk weleens: het interesseert ze niet dat de sport ten onder gaat. Ze kijken alleen naar de openbare orde, ze weren vechtsportgala's omdat er misdadigers in het publiek zitten. Natuurlijk komen er niet alleen koorknaapjes, maar dat is bij Ajax ook zo. Dat kun je de sporters niet verwijten.'

In Nederland is kickboksen geen erkende topsport, NOC*NSF biedt niet of nauwelijks ondersteuning. De enige kickboksbond die nu bij de sportkoepel is aangesloten, is de Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Daar willen de schrijvers van het pamflet niet bij horen, want het is een allegaartje van kleine vechtsportbonden. Wijbenga: 'Er zijn honderdduizenden kickboksers in Nederland. Kickboksen is te groot om onder te brengen in zo'n federatie.'

Volg en lees meer over:
ANDERE SPORTEN SPORT VECHTSPORT
Menno van Dongen
VOLGEN
MENNO VAN DONGEN

Menno van Dongen