2. apr, 2020

Referee JOOP UBEDA doing well under circumstances. We wish him well@ Stay strong!

Update on April 3, Ubeda Sports on FB: ''things are going well with Joop. This afternoon there were consultations between different doctors, which showed that he was very lucky. He has had a bleeding but a "favorable" bleeding in a "favorable" place.

The severe headache is still present and is expected to continue for some time.

He hopes to be able to go home after the weekend''

April 2: Referee JOOP UBEDA doing well under circumstances. We wish him well@ Stay strong!

See below the statement of his family:

Ubeda Sport on Facebook: ''Dear All,

To prevent restlessness, gossip, etc. and to give Joop and his children a rest ....

Joop is in the hospital and he is doing well under circumstances.

He has had a severe headache for several days and is therefore in the hospital. He has never been unconscious fortunately.

He probably had a bleeding in his brain and tomorrow the children (not the media!) Will hear more about the treatment of this. This can be by means of medications or may operate.

The most violent stories now appear in the media, but the above is the case!

On behalf of the children, thank you for all the sweet messages, phone calls and condolences ❤.

Although the support is greatly appreciated, we would like to ask you to give the children their rest, it is all intense enough.

When more is known, we will notify you on behalf of the children.

THANK YOU AGAIN FOR YOUR SUPPORT ❤

Ubeda Sports statement on Facebook:

''Lieve allemaal,

Om onrust, geroddel enz. te voorkomen en Joop en zijn kinderen rust te geven....

Joop ligt in het ziekenhuis en het gaat naar omstandigheden goed met hem.

Hij heeft sinds enkele dagen flinke hoofdpijn en ligt daarom in het ziekenhuis. Hij is bij kennis en gelukkig nooit buiten kennis geweest.

Waarschijnlijk heeft hij een bloedinkje in zijn hersenen gehad en morgen horen de kinderen (dus niet de media!) meer over de behandeling hiervan. Dit kan zijn d.m.v. medicijnen of wellicht opereren.

In de media verschijnen nu de heftigste verhalen maar bovenstaande is het geval!

Namens de kinderen, bedankt voor alle lieve berichten, telefoontjes en het medeleven ❤.

Hoewel de steun enorm gewaardeerd wordt, willen wij jullie toch vragen de kinderen hun rust te geven, het is allemaal al heftig genoeg.

Wanneer er meer bekend is, zullen wij jullie namens de kinderen op de hoogte stellen.

NOGMAALS BEDANKT VOOR JULLIE STEUN ❤''

Shortcut fightnews