27. jul, 2019

ISKA NETHERLANDS news bulletin!

ISKA Netherlands

ISKA Nederland Nationaal Directeur geschorst.

Mededeling: De heer Willem Jan Verdonk is geschorst
in afwachting van een onderzoek en heeft geen
bevoegdheid meer om te handelen namens ISKA Nederland.

ISKA Nederland zal in de tussentijd worden
vertegenwoordigd door Fred Eggen.

Paul Hennessy
President ISKA Europe.
_____________________________

ISKA Netherlands National Director Suspended

Please note Mr Willem Jan Verdonk is suspended
pending investigation and no longer has the
authority to act on behalf of ISKA Netherlands.

ISKA Netherlands will be represented
in the interim by Fred Eggen.

Paul Hennessy
President ISKA Europe